DESTEK EĞİTİM; Özel Ders ve Yurtdışı Eğitim Danışmanlık şirketidir.
Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Yabancı Dil | Eğitim Koçluğu | Referanslarımız | Ders Talep | İletişim | İK (HR) | S.S.S | Öğretmen Giriş
 SINAVLARA HAZIRLIK
 
 

KPSS - KPDS - ALES - YDS - ÜDS Özel Ders Çözümleri

KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI)

KPSS Kamu Kurumlarında görev alacak personeli seçmek için yapılan bir dizi sınavın genel adıdır. Bu sınav, “Genel Yetenek”, “Genel Kültür”, “Yabancı Dil”, “Eğitim Bilimleri”, “İktisat”, “İşletme”, “Maliye”, “Muhasebe”, “Hukuk”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri”, “Ekonometri”, “İstatistik”, “Kamu Yönetimi” ve “Uluslararası İlişkiler” sınavlarından oluşmaktadır. Başvuru yapılan alana göre bu sınavlardan bir kısmına girmek gereklidir. Herkesin girmesi gereken iki sınav alanı ise “Genel Kültür” ve “Genel Yetenek”tir.
Cumartesi sabahı oturumunda yapılan “Genel Kültür” sınavı; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%40), Türkiye Coğrafyası (%30), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%15), Türk Kültür ve Medeniyetleri (%10) ve Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyo Ekonomik Konular (%5)’dan oluşmaktadır.“Genel Yetenek” sınavı ise Türkçe(%50) ve Matematik(%50)’ten oluşmaktadır.

A GRUBU ve B GRUBU KADROLAR
Mesleklerle ilgili kadrolar "A Grubu Kadrolar", bunların dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadrolar ise "B Grubu Kadrolar" olarak sınıflandırılmıştır. A Grubu kadrolara girecek olanlar için daha sonra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendileri de bir giriş sınavı daha yaparlar. Bu sınavlar yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur. B Grubu Kadrolara yerleştirme ise, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınmasından sonra ÖSYM tarafından yapılmaktadır.
KPSS-A Kadroları
Genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. KPSS-A kadrolarına genel olarak Sosyal bilimler, Hukuk, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmektedir.
KPSS-B Kadroları
Yukarıda belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Mühendis, tekniker, teknisyen, hemşire, memur, avukat, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

KPSS için Özel Ders

KPSS adayları,
Sınava deneyimli ve uzman öğretmenlerimiz yardımıyla ve danışmanlarımızın eğitim süreci boyunca desteğiyle hazırlanmak istiyorsanız, kurslara kıyasla çok kısa sürede başarılı sonuçlar alabilir ve meslek hayatınız için önemli bu sınavdan istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.
Daha detaylı bilgi almak için “Ders Almak İstiyorum” formunu bize ilettiğiniz takdirde danışmanlarımız gün içinde sizinle iletişime geçeceklerdir.

KPDS (KAMU PERSONELİ YABANCI DİL TESPİT SINAVI)

KPDS, yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek amacı ile ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.
100 sorudan oluşan KPDS toplam 180 dakika sürmektedir. Almanca, Fransızca ve İngilizce'den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçe'ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.
Test hazırlanan dillerde yapılan sınavlarda; kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır.
DEĞERLENDİRME İŞLEMİ
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi,
olarak değerlendirilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilir.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.
Yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puanı istenen öğrenciler de bu sınava katılabilir.
Kamu Kurumlarının Yurtdışı Teşkilatlarında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlilerinin ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcıların bu sınava girmesi gerekmektedir.

Sınav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca(Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunancadan yapılacaktır.

Doçentlik sınavına girecek adayların bu sınava girmeleri ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Doktora ve Sanatta Yeterlik Sınavına girecek adayların bu sınava girmeleri ve en az 60 puan almaları gerekmektedir.

KPDS için Özel Ders

KPSS adayları,
Sınava deneyimli ve uzman öğretmenlerimiz yardımıyla ve danışmanlarımızın eğitim süreci boyunca desteğiyle hazırlanmak istiyorsanız, kurslara kıyasla çok kısa sürede başarılı sonuçlar elde edebilir ve meslek hayatınız için önemli bu sınavdan istediğiniz sonucu alabilirsiniz.
Daha detaylı bilgi almak için “Ders Almak İstiyorum” formunu bize ilettiğiniz takdirde danışmanlarımız gün içinde sizinle iletişime geçeceklerdir.

ALES (AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI)

Daha önceki yıllarda Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) olarak yapılan sınav, 2007 yılından itibaren Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) olarak değişmiştir.
Sınav, sayısal ve sözel bölümden oluşur ve Türkçe yapılır. Her aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı üç ayrı ALES puanı hesaplanır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES’e girmek zorunludur. Bu sınavda alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Lisan üstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde de ALES sınav sonuçlarına başvurulur.

Sınav Tarihleri
ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde, Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Sınavlar pazar günü yapılır.

ALES’e kimler başvurabilir?
Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES'e yabancı uyruklular da girebilecektir.
Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler ALES'e girmek zorundadırlar. Adayların ALES'ten, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü eğitim için öğrenci seçerken, ALES sonuçlarını ilgili mevzuat dahilinde kullanacaklardır. Hangi lisansüstü programlara hangi puan türünde ve en az kaç puan almış adayların kabul edileceği ile ayrıca bir sınav yapılıp yapılmayacağı yükseköğretim kurumları tarafından karara bağlanacak ve adaylara bu kurumlar tarafından duyurulacaktır.

ALES sonuçları ne kadar süre boyunca geçerli?
ALES sonuçları, sınav tarihinden itibaren iki yılık bir süre için geçerlidir.Birden fazla kez ALES'e girmiş olanlar geçerlilik süresi içerisinde istedikleri sınav sonucunu kullanabilirler. En son girilen ALES puanını kullanma zorunluluğu yoktur.

ALES için Özel Ders

ALES’e hazırlık için, sözel ve sayısal alanda destek alarak, deneyimli ve uzman öğretmenlerimiz yardımıyla akademik kariyeriniz için büyük önem taşıyan bu sınava hazırlanabilirsiniz.
Daha detaylı bilgi almak için “Ders Almak İstiyorum” formunu bize ilettiğiniz takdirde danışmanlarımız gün içinde sizinle iletişime geçeceklerdir.

YDS (YABANCI DİL SINAVI)

Yabancı dil öğrenim alanında yer alan yüksek öğretim programlarına girmek isteyen adaylar ÖSS’ye ek olarak YDS’ye girerler.
Bu sınav ÖSS sınavından bir hafta sonra uygulanır. YDS sonuçlarının katılması ile hesaplanan ÖSS-DİL puanı; adayların yüksek öğretim programlarına yerleştirilmesinde kullanılır. Yabancı dil ve edebiyatları, yabancı dil öğretmenlik programları, mütercim tercümanlık ve turist rehberliği gibi bölümler bunlardan bazılarıdır.
YDS’ye giren adaylar ÖSS sınavında Türkçe, Sosyal Bilimler-1, Matematik-1 ve Fen-1 testlerinin sorularını da yanıtlamak durumundadırlar. (Türkçe ve Sosyal Bilimler-1 bölümlerinin her ikisinden de 0,5 ve daha yüksek ham puan almak zorunludur.)

Adayların yabancı dil puanı ile öğrenci alan yüksek öğretim programlarından tercih yapabilmeleri için ÖSS-DİL puanlarının en az 185 olması gerekir.

Yabancı dil sınavı İngilizce, Fransızca, Almanca olmak üzere üç dilde yapılmaktadır. Her biri için yanıtlanması gereken soru sayısı 100 adet olup sınav süreleri 150 dakikadır. Sınavdaki başlıca konular Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye çeviri, kelime ve dilbilgisi ve okuduğunu anlama ile ilgilidir.

YDS için Özel Ders

YDS’ye deneyimli ve uzman öğretmenlerimiz yardımıyla ve danışmanlarımızın eğitim süreci boyunca desteğiyle hazırlanmak istiyorsanız, kurslara kıyasla çok kısa sürede başarılı sonuçlar elde edebilir ve yabancı dil konusunda eksiklerinizi kısa sürede kapatabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için “Ders Almak İstiyorum” formunu bize ilettiğiniz takdirde danışmanlarımız gün içinde sizinle iletişime geçeceklerdir.

ÜDS (ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI)

ÜDS doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır. Bu sınava doktora/sanatta yeterlik adayları da girerler.
ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceği için, lisans mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak yine de sınava girmeden önce öğrencilerin ilgili üniversite ile irtibat kurup, yüksek lisans programları için üniversitenin ÜDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmayacağını öğrenmeleri gerekir.

Bu sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülür. Sınav başvuru yerleri üniversite rektörlükleridir.ÜDS’de 100 üzerinden 65 veya daha fazla puan alan doçent adayları başarılı sayılırlar. Yabancı dil koşulunu karşılamak için, doktora adayları ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da ÜDS’ye girmeleri ve 100 üzerinden 55 veya daha fazla puan almaları gerekmektedir.
ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, Alman, Fransız ve İngiliz dillerinde yapılır. Sınav yılda iki kez Mart ve Aralık aylarında Ankara'da yapılmaktadır. Yukarıda belirtilenlerden başka dillerde yabancı dil sınavı açılmasına doçentlik için üniversitelerarası kurul, doktora/sanatta yeterlik için üniversiteler karar verir.

ÜDS alanlarının kapsadığı temel alanlar şunlardır: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Mesleki ve Teknik Eğitim; Mimarlık; Mühendislik; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Ziraat ve Ormancılık . Belirtilen doçentlik temel alanlarının hangisinden doçentlik sınavına başvurulacaksa ÜDS'ye o alandan girmek zorunludur.

ÜDS için Özel Ders

Sınava deneyimli ve uzman öğretmenlerimiz yardımıyla hazırlanmak istiyorsanız, akademik kariyeriniz için önemli bu sınavdan istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.
Daha detaylı bilgi almak için “Ders Almak İstiyorum” formunu bize ilettiğiniz takdirde danışmanlarımız gün içinde sizinle iletişime geçeceklerdir.